Tak trochu jiné Vánoce, dalo by se říct. Chybí společná setkávání, vánoční kulturní programy, besídky, adventní trhy, koncerty. Nejkrásnější období roku nám připomíná světelná výzdoba, adventní věnce doma na stolech a datum v kalendáři. Advent a Vánoce mohou být však i letos hezké. Zkrášlit naše město do vánoční podoby chce také projekt Třebíčský malovník.

Z plakátovacích ploch vznikla galerie vánočních obrázků

Děti z mateřských a základních škol v Třebíči namalovaly vánoční obrázky. Agentura Relative jejich díla na své náklady digitalizovala, zpracovala a vyvěsila na plakátovací plochy, které vlivem zrušených kulturních a společenských akcí zejí smutnou prázdnotou. Vznikla tak ojedinělá venkovní galerie dětských obrazů. Tam, kde nic nebylo, jsou nyní hřejivé kresby našich dětí. Při procházkách se u nich mohou lidé zastavit – děti se s nimi pochlubí svým rodičům a prarodičům, dospělí u nich mohou zavzpomínat na své dětské představy o Vánocích.

O Třebíčském malovníku

Venkovní galerii Třebíčský malovník připravilo město Třebíč na základě nápadu radního Jana Burdy. Svůj čas a energii do realizace vložila agentura Relative, která spravuje plakátovací plochy ve městě. Poděkování patří všem dětem a učitelům z osmnácti mateřských a základních škol v Třebíči, kteří přispěli k této malované vánoční výzdobě v Třebíči.

Na všechna ta krásná díla se můžete podívat při procházce Třebíčí nebo na tomto webu.

Krásné a malované Vánoce Vám přeje relative!